Om stiftelsen

  • Grundad 1856 under namnet Adolf Fredriks barnkrubba. Namnändrad 1939 till Adolf Fredriks och Gustav Vasa barnkrubba i samband med byggnationen av det nya huset. Krubbans fastighet låg i den nya församlingen Gustav Vasa. Då Gustav Vasa församling också bidrog med medel till driften önskade man en namnändring.
  • Sedan 1909 på Norrtullsgatan 7
  • Driver Sveriges näst äldsta barnstuga (förskola)
  • Äger fastigheten och tomten Adlern Mindre 27, Norrtullsgatan 7
  • Omsättning 2008: 6,4 Mkr
  • 7 – 11 styrelseledamöter. Adolf Fredriks och Gustav Vasa församlingars kyrkoråd utser vardera 1 ledamot samt 1 revisor med suppleant var
  • Stadgan senast fastställd 1999-09-23 av Kungl. Kammarkollegiet
  • Organisationsnummer: 802000-0553
  • Ordförande sedan 2010: Anders Thuresson