Kvalitetsarbete

Vi är mycket måna om att omedelbart få reda på ifall det är något som föräldrar inte skulle vara nöjda med.

Om så skulle vara fallet tar man i första hand upp detta med pedagogerna på avdelningen.

Om föräldrar hellre önskar, tar man istället upp det med förskolechef (eller tillförordnad förskolechef).

Vid ytterligare frågor eller synpunkter som föräldrar inte får tillfredsställande svar på kan man kontakta Utbildningsförvaltningen.