Kvalitetsarbete

Vi är mycket måna om att omedelbart få reda på ifall det är något ni inte skulle vara nöjda med.

Om så skulle vara fallet tar ni i första hand upp detta med pedagogerna på avdelningen.

Om ni hellre önskar, tar ni istället upp det med förskolechef (eller tillförordnad förskolechef).

Vid ytterligare frågor eller synpunkter som ni inte får tillfredsställande svar på kan ni kontakta Utbildningsförvaltningen.