Kvalitetsarbete

Klagomål

Vi är mycket måna om att få reda på om det är något ni inte skulle vara nöjda med.

Du kan självklart ta upp frågor och funderingar med pedagoger på avdelningen  och du kan lämna synpunkter och klagomål på utbildningen skriftligt eller muntligt till förskolans rektor.

Kontaktuppgift: Marie Sjöström Telefon: 0730333747 Mail:afgvbk@gmail.com

Om synpunkter av någon anledning ej kan lämnas till förskolechef finns möjlighet att kontakta styrelsen. Adress AF & GV barnkrubba, Norrtullsgatan 7, 11329 Stockholm. Märk kuvertet MikaelaAlmerud  (huvudman). Du kan självklart vara anonym men tänk på att återkoppling inte är möjligt då.

Vårt mål är att hantera ärendet och återkoppla inom 24 timmar.