Välkommen till Barnkrubban!

Barnkrubban

Barnkrubban är en förskola för barn i åldrarna 1-6 år som drivs av Stiftelsen Adolf Fredriks och Gustav Vasa Barnkrubba.

Barnkrubban har två avdelningar med 18 barn och 3,5 förskollärare och barnskötare/avdelning.
Båda barngrupperna är utvidgade syskongrupper där yngre och äldre barn är tillsammans. Vi har egen kokerska och egen förskolechef.

På Barnkrubbans egna gård finns träd och växter, sandlåda, lekstuga, rutchkanor, klätterhus, cycklar m.m. Gården fungerar som ett komplement till närliggande parker som Vasaparken och Observatorieparken.

Vår huvudinriktning är att arbeta med barnens utveckling av empati och sociala kompetens.
Alla barn skall bli sedda och det skall alltid finnas ett knä att få sitta i.
Musik, kultur, natur, teknik, språk, skapande, rörelse och matte finns hela tiden med i vår verksamhet.

Våra styrdokument är Läroplanen (Lpfö-98/10) och Stockholms Stads förskoleprogram.