Välkommen till Barnkrubban!

Barnkrubban

Barnkrubban är en förskola för barn i åldrarna 1-6 år som drivs av Stiftelsen Adolf Fredriks och Gustav Vasa Barnkrubba.

Just nu pågår en renovering av förskolans lokaler som beräknas bli klar i december 2016. För att verksamheten ska kunna fortgå under tiden har vi inte tagit in några nya barn under hösten.  Ett våningsplan renoveras  i taget  vilket gör att  en minimerad skara barn delar på det andra våningsplanet.

Så snart renoveringen är klar kommer vi ha plats för 48 barn fördelade på 4 avdelningar. Det kommer bli två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år med 10 barn och 2,5 förskollärare och barnskötare/avdelning. Likaså kommer det bli två avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år med 14 barn och 2,5 förskollärare och barnskötare/avdelning.

Vi har egen kokerska och egen förskolechef.

På Barnkrubbans egna gård finns träd och växter, sandlåda, lekstuga, rutchkanor, klätterhus, cycklar m.m. Gården fungerar som ett komplement till närliggande parker som Vasaparken och Observatorieparken.

Vår huvudinriktning är att arbeta med barnens utveckling av empati och sociala kompetens.
Alla barn skall bli sedda och det skall alltid finnas ett knä att få sitta i.
Musik, kultur, natur, teknik, språk, skapande, rörelse och matte finns hela tiden med i vår verksamhet.

Våra styrdokument är Läroplanen (Lpfö-98/10) och Stockholms Stads förskoleprogram.